SharePoint

Rehab team

​​​Vintersol_arbetslag.jpg

​​​​​​​​Neurologisk re​hab​​​​​  ​​ ​    Reumatologisk rehab​       Psoriasis rehab       Poliklinisk rehab​       Barn/ungdoms rehab​       Privata gäster​​​​       Reha​b team ​     Frågor & Svar


Rehab team​​


På Vintersol arbetar rehabiliteringspersonalen i rehab team som består av sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Sjukgymnastassistenter, vårdbiträden och personliga assistenter finns tillgängliga som resurspersoner vid behov.

Alla patienter träffar läkare eller sjuksköterska för inskrivning under de första dagarna av vistelsen. Beroende på vilken typ av diagnos man har, sköts inskrivninge
n med läkare, antingen av Vintersols rehabiliteringsläkare, en neurolog eller en svensk reumatolog.

En sjukgymnast/arbetsterapeut lägger tillsammans med patienten upp en rehabiliteringsplan utifrån målsättning, önskemål och de behov som framkommit vid de olika funktionstesterna. Både ett övergripande mål och ett antal delmål utformas inom sjukgymnastik och arbetsterapi.

Sjukgymnastiken är av individuell karaktär med inriktning på träning av bland annat styrka, rörlighet, balans, koordination, kondition, gång- och förflyttningsförmåga. Sjukgymnasten hjälper också patienten med planering av egenträning till exempel i bassäng och/eller gym. Träning i grupper sker med diverse inriktningar och svårighetsgrader på anläggningens olika anpassade utrymmen. Vissa träningsmoment delegeras vid behov till någon av centrets sjukgymnastassistenter.

Arbetsterapin sker också individuellt med inriktning på hand/arm funktion samt aktiviteter i det dagliga livet (ADL). Träningen sker genom individuell- och/eller gruppträning med olika inriktningar och svårighetsgrader. Exempel på träningsmoment är den specifika handgymnastiken för träning av styrka, rörlighet och finmotorik. 
Såväl på sjukgymnastiken som på arbetsterapin har patienten möjlighet att få tips på hjälpmedel för att underlätta det dagliga livet och träning som kan utföras hemma.

Rehabteamet träffas varje vecka för att stämma av patienternas rehabilitering och annat som teamet behöver diskutera.

Möjlighet till läkarkonsulter finns under hela vistelsen om akuta behov uppstår. Inför rehabiliteringsperiodens slut görs en uppföljning av de tester som gjordes i början och en utvärdering av rehabiliteringens resultat. Rehabteamets mål är att patienten reser hem förbättrad såväl fysiskt som psykiskt med nya idéer och motiverad att fortsätta träningen hemma.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Telefon: +34 922 77 79 00
Fax: +34 922 79 72 50

   Receptionens öppettider 2017 (Obs! lokal tid
   Mån - Ons: 8:00-20:00
   Tor - Fre: 8:00-17:00
   Lör - Sön: 9:00-17:00
   Helgdagar 2017 (receptionen är öppen 9:00-16:00): 
   15 aug, 2 & 12 okt, 1 nov, 6 & 8 & 25 dec

​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Adress: Clinica Vintersol C/.Nordica 1, 38650 Los Cristianos,

 Tenerife, Spanien​​​​

 Certifierade av DNV i Kvalité och Miljö

© 2014 Clínica Vintersol.